Homepage TH

มีวิธีที่ดีกว่าในการขนส่งสินค้าของคุณ

บริการการจัดซื้อ,จัดหาสินค้าและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทย – ประเทศกัมพูชา – ประเทศเวียดนาม  พร้อมบริการทุกวันตลอด 24ชั่วโมงด้วยการการบริการสุดประทับใจเกินความคาดหมาย ด้วยราคาที่ถูกที่สุดในตลาดการขนส่ง เพื่อเป็นการลดต้นทุนและ เพิ่มมุลค่าให้แก่ลูกค้าที่ใช้บรริการกับบริการขนส่ง VIVU Cargo

ความแตกต่างของเรา

Vivu cargo ได้ตระหนักถึงการแขงขันของตลาด ดังนั้นจุดเด่นของเราที่กำหมดไว้ คือลดค่าใช้จ่ายสุงสูดให้แก่ ท่านสามารเปรียบเทียบกับบริษัทขนส่งอื่นๆได้
นอกจากนั้นสินค้าของลูกค้า ทางบริษัท Vivu cargo จะรับผิดชอบทั้งหมดในกรณีที่เกิดความเสียหายของสินค้าในระหว่างการขนส่งจากประเทศไทยไปประเทศเวียดนาม

คำแนะนำ

ปัจจุบัน สินค้าประเทศไทยได้รับความนิยมมากขื้นในประเทศเวียดนามแทนสินค้าประเทศจีนแต่ตลาดสินค้าของประเทศไทยยังไม่เปิดกว้างมากนักเนืองจากมีข้อจำกัดในเรื่องการขนส่ง เรืองของศูนย์กากรและสาขาใหม่อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน
ดังนั้นบริษัท vivu cargo สาขาใหญ่นครโฮจิมินได้ขยายสาขาใหม่ที่กรุงเทพเพื่อให้บริการในด้านการจัดจัดซื้อจัดหาสินค้าอุปโภค  บริโภค วัตถุดิบในการผลิตและอื่นๆ
บริษัท vivu cargo ยินดีให้บริการให้ด้านการขนส่งสินค้าต่างๆ จากประเทศไทยไปยังประเทศเวียดนาม
ติดต่อมาที่เรายินดีให้คำแนะนำและให้บริการทุกวัน 24ชั่วโมง

บริการ vivu cargo

คุณจะค้นหาได้บริการเราต้องการใน vivu cargo . ตอนรวมมือกับเรา นอกจากบริการขนส่งสินค้าประเทศไทยไปประเทศเวียดนาม คุณสามารถค้นหาได้บริการอื่น ดัง
การจักซื้อให้ในประเทศเวียดนาม
จ่ายเงินให้
ล่ามภาษาเวียดนาม-ไทย
จัดการรถเช่าให้ที่ประเทศเวียนาม

ติตต่อกับ vivu cargo ในเบอร์โทร
(เวียดนาม)  (+84) 961 333 389
(ไทย) (+66) 62 520 7092

การทำงาน

ขั้นตอนที่ 1 : ลูกค้าติดต่อกับพนักงานดูแลลูกค้าของ vivu cargo

ขั้นตอนที่ 2 : ลูกค้าตกลงเงื่อนไขการสำระเงิน ขนส่ง (สามารถทำการทาง email  โทรศัพ เหรือ โดยการทำสัญญา ) ลูกค้าโปรดสำระเงิน 50% บิลสั่งของ

ขั้นตอนที่ 3 : สิ้นค้าได้ส่ง/ ขนส่งถึงที่อยู่ vivu cargo  ในไทย

ขั้นตอนที่ 4 : สิ้นค้าได้ส่งไปเวียดนาม (ไซ่ง่อนเหรือจังหวัดตามการต้องการของลูกค้า)

ขั้นตอนที่ 5 : พนักงานจะแจ้งให้ลูกค้าทราบตอนสินค้าไปถึงเวียดนาม ลูกค้าจะมารับของกับสำระเงินอีกครึ่งหนึ่ง

กระบวนการขนส่ง

สถานที่ที่จะรับสินค้า

รับสินค้า – บรรจุสินค้า

18280-hd-truck-truck

ขนส่งสินค้า

การจัดส่ง

ข่าวน้าสุด :