การทำงาน VIVU Cargo

การทำงาน

ขั้นตอนที่ 1 : คุณลูกค้าติดต่อกับพนักงานดูแลลูกค้าของ vivu cargo

ขั้นตอนที่ 2 : คุณลูกค้าตกลงเงื่อนไขการสำระเงิน ขนส่ง (สามารถทำการทาง email  โทรศัพ เหรือ โดยการทำสัญญา ) คุณลูกค้าโปรดสำระเงิน 50% บิลสั่งของ

ขั้นตอนที่ 3 : สิ้นค้าได้ส่ง/ ขนส่งถึงที่อยู่ vivu cargo  ในไทย

ขั้นตอนที่ 4 : สิ้นค้าได้ส่งไปเวียดนาม (ไซ่ง่อนเหรือจังหวัดตามการต้องการของลูกค้า)

ขั้นตอนที่ 5 : พนักงานจะแจ้งให้ลูกค้าทราบตอนสินค้าไปถึงเวียดนาม แก่ลูกค้าจะมารับของกับสำระเงินอีกครึ่งหนึ่ง