Điều khoản vận chuyển

Điều khoản vận chuyển ViVu

Công ty Vận chuyển ViVu chuyên cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa, xuất nhập khẩu có uy tín tại Việt Nam.
Chúng tôi cung cấp cho quý khách các dịch vụ vận tải bằng: đường hàng không, đường bộ và đường biển.

vận chuyển ViVu

1. Vận chuyển ViVu không nhận gửi các hàng hóa sau:

 • Các loại hàng hóa, tài liệu vi pham của nhà nước về hàng cấm gửi, cấm lưu thông, cấm xuât nhập khẩu.
 • Hàng hóa có thể gây nguy hại cho người khai thác và phương tiện vận chuyển.
 • Các vật phẩm hàng hóa quốc gia nhận cấm nhập khẩu.

2. Quyền và nghĩa vụ của người gửi:

 • Điền đầy đủ thông tin trên tờ vận đơn.
 • Cung cấp mọi chứng từ đi kèm với hàng hóa gửi.
 • Người gửi có quyền khiếu nại và yêu cầu công ty bồi thường thiệt hại vật chất theo mức công ty đã công bố.
 • Được bồi thường 100% giá trị hàng khi hách hàng yêu cầu bảo hiểm.
 • Được bồi thường hàng hóa nếu thất thoát trên 5% theo giá trị khi gửi

3. Trách nhiệm của Vận chuyển ViVu:

 • Kiểm tra tính hợp pháp của hàng gửi. Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Vận chuyển ViVu sẽ từ chối cung cấp dịch vụ.
 • Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo an toàn hàng hóa, tài liệu từ khi nhận gửi đến khi phát cho người có quyền nhận.
 • Vận chuyển ViVu chịu trách nhiêm bồi thường trong trường hợp xảy ra tranh chấp theo mức đã công bố.

4. Chúng tôi sẽ không hoàn cước trong các trường hợp sau:

 • Chuyển phát chậm trong các trường hợp bất khả kháng như: động đất, chiến sự, bảo lụt…
 • Không thể giao hàng được do lỗi người gửi hoặc người nhận từ chối nhận.

5 .  Vận chuyển ViVu không chịu trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp sau:

 • Hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật bị nhà nước có thẩm quyền thu giử.
 • Hàng hóa bị hủy hoại, biến dạng do đặc tính tự nhiên.
 • Khiếu nại quá thời hiệu quy định

6. Lưu ý:

 • Không để tiền, các chất nguy hiểm vào hàng gửi, người gửi khai báo đầy đủ, rỏ ràng các nội dung trên tờ vận đơn.
 • Thời hạn khiếu kiện không quá 15 ngày kể từ ngày giao hàng.
 • Mã vận đơn online của quý khách chỉ tồn tại 15 ngày kể từ ngày giao hàng.
 • Hàng hóa chuyển hoàn toàn theo yêu cầu của quý khách sẽ thu thêm phí nếu có yêu cầu phát sinh.